มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ito-Yokado

facebook twitter

25 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการซื้อของที่ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าในท้องถิ่น Ito-Yokado
จะใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ito-Yokado

 

มาตรการในร้าน

มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ito-Yokado

 

ให้บริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่ลูกค้า
ฆ่าเชื้อเป็นประจํา
ติดตั้งพาร์ติชันฟิล์มโปร่งใสที่เคาน์เตอร์ชําระเงิน
รักษาระยะห่างทางสังคมในระหว่างการชําระเงิน (โดยใช้สัญลักษณ์รอยเท้า)

การจัดการห้องเก็บของ

มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ito-Yokado

 

พนักงานฆ่าเชื้อที่มือเป็นประจํา พนักงานตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกายก่อนทํางาน
ใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อด้วยโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อในห้องครัว
ฆ่าเชื้อที่เขียงเป็นประจํา
ระบายอากาศพื้นที่ในร่มอย่างสม่ำเสมอ
มีการติดตั้งพาร์ติชันในสํานักงานและโรงอาหารพนักงาน

ความร่วมมือของคุณเพื่อช่วยให้ทุกคนปลอดภัย

มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ito-Yokado

 

สวมหน้ากาก
ไม่มาซื้อของในเวลาเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นฝูงชน และลดความถี่ในการซื้อของ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มขนาดไม่เกิน 1~2 คนขณะซื้อของในแผนกอาหาร
ฆ่าเชื้อที่มือเมื่อเข้ามาในร้าน
พนักงานจะงดการเรียกลูกค้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากละอองฝอย

 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีความรุนแรงขึ้น Ito-Yokado จึงถือว่า "ความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน
และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา" มีความสําคัญเป็นอันดับแรกเสมอ เราได้จัดเตรียม "เคาน์เตอร์ความปลอดภัย"
ไว้ที่ทางเข้าร้านค้า Ito-Yokado ทั้ง 35 ร้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการล้างและฆ่าเชื้อมือของลูกค้า
และวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อลูกค้าเข้าสู่ร้าน นอกจากนี้ เรายังได้โพสต์ประกาศไว้ในบริเวณ "เคาน์เตอร์ความปลอดภัย"
เพื่อแนะนําความพยายามของ Ito-Yokado ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้
Ito-Yokado ยังได้จัดเตรียม "เคาน์เตอร์ชําระเงินพิเศษ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
และฆ่าเชื้อสิ่งอํานวยความสะดวกในร้านค้าเป็นประจํา เคาน์เตอร์นี้จะได้รับการระบุว่าเป็น
"เคาน์เตอร์แคชเชียร์พิเศษสําหรับผู้สูงอายุและผู้มีความจำเป็น" ดังแสดงไว้ทางด้านซ้าย และสามารถใช้ได้ระหว่าง
14:00 ~ 16:00 น. เราจะยังคงใช้มาตรการต่าง ๆ
ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นกังวล

 

การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย (ตามภาพ) และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (ตามภาพ)
ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องกังวล

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ito-Yokado

 

ทางเข้าของร้านมีอ่างล้างมือแบบเคลื่อนย้ายได้ "WOSH" ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้น้ำประปา (ตามภาพ)
นี่เป็นครั้งแรกที่ "WOSH" ได้รับการติดตั้งในร้านค้าปลีกที่มีสินค้าจํานวนมาก
ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องกังวล

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ito-Yokado

 

ร้านค้าของ Ito-Yokado ได้ทำการเคลือบโฟโตคาทาลิสต์
ซึ่งเป็นการใช้วัสดุพิเศษฆ่าเชื้อโรคในบริเวณต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของแบคทีเรียและไวรัส

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ito-Yokado

 

※ ได้มีการใช้งาน "เคาน์เตอร์ความปลอดภัย" และการฆ่าเชื้อโรคแบบโฟโตคาทาลิสต์แล้วในบางร้าน
และจะขยายไปยังร้านค้าทั้งหมดในอนาคตต่อไป

เพื่อหลีกเลี่ยงฝูงชนและการออกไปนอกบ้านโดยไม่จําเป็น เราจึงขอแนะนําบริการ "ซื้อของออนไลน์"
แบบไร้สัมผัสของเรา
พนักงานของเราจะวางสินค้าไว้ที่ทางเข้าบ้านของคุณเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะเป็นการจัดส่งแบบไร้สัมผัส
โดยพนักงานส่งของจะกดกริ่งประตูเพื่อแจ้งให้ลูกค้ารับสินค้าหลังจากพวกเขากลับออกไป

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Ito-Yokado

 

※จากผลกระทบของโรคระบาด การผลิตผลิตภัณฑ์และการกระจายสินค้า
รวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของผลิตภัณฑ์บางอย่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎบนแผ่นพับส่งเสริมการขายของร้านค้าอาจหมดสต็อก หรือมีข้อจํากัดในการซื้อ
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

 

ขอบคุณที่คุณให้ความร่วมมือกับเราในการทำให้สิ่งแวดล้อมของร้านค้ามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการซื้อของที่ปลอดภัย